תנאי השימוש

קראו את תנאי השימוש לפני שתעשו כל שימוש בשירות
תקנון אתר וואלה!פרינט
1.
ברוכים הבאים לאתר וואלה!פרינט (להלן: "האתר") המופעל על ידי שופמיינד בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").
2.
תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש" או "הלקוח") באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ומהווה הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר. קרא תקנון זה במלואו ובעיון.
3.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
4.
כשירות. באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק בתעודת זהות ישראלית ובכרטיס אשראי ישראלי.
5.
פרטיות. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת הרישום לאתר הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, מאת מאת מפעילת האתר.
6.
שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני [email protected], בטלפון 077-6049299 או בפקס 08-9949499.
7.
שינויים בתקנון. תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
השירות
8.
האתר מאפשר למשתמשים בו להזמין, באופן אישי ומותאם, שירותי ומוצרי דפוס שונים, לרבות הפקה, עיצוב, עריכה והדפסה של אלבומי תמונות אישיים וכל מוצר אחר כפי שיוצע מעת לעת באתר (להלן: "מוצר/י הדפוס"), תוך שימוש בתכנים המוצעים באתר לרבות תבניות מעוצבות, תמונות, איורים ופונטים (להלן: "התכנים").
9.
המשתמש מצהיר ומתחייב, כי ידוע לו שניתן לו בזה אך ורק רישיון שימוש חד-פעמי ובלתי ייחודי להשתמש באתר ובתכנים, וכי כל הקניין הרוחני והמוחשי באתר ובתכנים מוגן בזכויות יוצרים, לרבות סימני מסחר, פטנטים או בכל זכות אחרת ומצוי בבעלות ו/או ברישיון מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
10.
חל איסור מוחלט וגורף לעשות כל שימוש בתכנים אשר לא הותר באופן מפורש בתקנון זה, ובכלל זה חל איסור על המשתמשים, לערוך שינויים בתכנים, לעבדם, לתרגמם, להפיצם, לשלבם בעבודות שעלולות לפגוע בכבודו של היוצר, ליצור עבודות נגזרות המבוססות על התכנים או להדפיסם אצל גורם אחר כלשהו, מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב של מפעילת האתר.
11.
המשתמש יודע ומסכים כי כל שירותי הדפוס הניתנים באתר הינם בגדר "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן", כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט.
ביצוע הזמנה באתר
12.
לצורך ביצוע הזמנה על השתמש לעשות שימוש בפרטי ההרשמה הקיימים באתר וואלה שופס ולחלופין, עליו להירשם כלקוח חדש בהתאם להנחיות המפורטות בעמוד ההרשמה לאתר.
13.
מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
14.
בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף לזמינות השירות, תוכל להזמין משלוח של מוצר הדפוס לכתובת שתימסר על ידך. המלאי והזמינות של השירותים והמוצרים המוצעים באתר מוגבלים, וייתכן כי בעת קבלת ההזמנה לא ניתן יהיה לספק את המוצר או השירות שהוזמנו.
15.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר את רשימת המוצרים והשירותים המוצעים באתר, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
16.
מסירת פרטים שגויים (במלואם או חלקם) ו/או ככל ולא תהיה זמין בכתובת זו במועד המשלוח ועקב כך יתעכב ו/או ייכשל המשלוח, מפעילת האתר תהייה רשאית לחייב אותך בעלות משלוח חוזר.
17.
במקרה של הזמנות של מעל שלושה עותקים, המשתמש מתבקש להדפיס עותק אחד לדוגמה ולחלופין, לבקש ממפעילת האתר עותק בפורמט PDF לפני הדפסת העותקים. ראו לעניין את התנאים לביצוע הדפסה חוזרת בסעיפים 46-47 להלן.
אספקת/הובלת המוצרים
18.
מפעילת האתר תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים בעמוד המכירה של המוצרים או השירותים.
19.
מועד השלמת הזמנה. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של הלקוח (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי (ג) אישור מפעילת האתר (להלן: "המועד הקובע"), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.
20.
משלוח המוצרים יבוצע באמצעות דואר ישראל או באמצעות שירות משלוחים אחר לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה.
21.
אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל (בהתאמה) וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.
22.
אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מפעילת האתר ו/או הספקים יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. מובהר כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של הלקוח
23.
חישוב מועדים. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.
24.
איסוף עצמי. המשתמש רשאי לאסוף את המוצר שהוזמן על ידו באיסוף עצמי ממשרדי וואלה!שופס המלאכה 14 מרכז העסקים פולג, נתניה.
איסוף המוצר יתבצע עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.
אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. מפעילת האתר רשאית לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירה המוצר.
הפרות וסעדים
25.
אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
26.
אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
27.
מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה להפרה (להלן: "הצד האחראי"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי, לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי.
28.
מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.
29.
כל התכנים מוצגים כמות-שהם (AS-IS). מפעילת האתר וספקיה לא יישאו באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.
30.
מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש או ספק מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:
1.
מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
2.
מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
3.
מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
4.
במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
31.
הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח.
הגנת הצרכן/ביטול עסקה
32.
לקוח רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. לעניין זה מובהר, כי כל שירותי הדפוס הניתנים באתר הינם בגדר "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן", כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט.
33.
עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:
5.
טובין פסידים.
6.
טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
34.
דמי ביטול. מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
35.
ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב אל מפעילת האתר בלבד, באמצעות שליחת הודעת דוא"ל אלקטרוני [email protected], בטלפון 077-6049299 או בפקס 08-9949499.
תכנים אישיים ואחסנתם
36.
במסגרת עיצוב של מוצר דפוס, יוכל המשתמש להעלות (upload) לאתר תכנים אישיים מטעמו לצורך עיצוב אישי של מוצר דפוס, לרבות תמונות, מלל ואיורים (להלן: "התכנים האישיים").
37.
כחלק מהשירות ללקוח, תהא מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, ליתן למשתמשים אפשרות לאחסן את התכנים האישיים בשרתי האתר, לצורך שימוש בתכנים כאמור לעיצוב מוצרי דפוס נוספים על ידי אותו המשתמש, בין בתשלום ובין כחלק אינטגראלי משירותי הדפוס אשר יינתנו באתר, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר (להלן: "אחסון תכנים"). מובהר, כי מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע ו/או לבצע בחלקו בלבד ו/או לתקופה קצרה בלבד אחסון תכנים כלשהם באתר ו/או למחוק את התכנים האישיים שאוחסנו באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן כל הודעה מוקדמת למשתמש.
38.
העברת התכנים האישיים לידי מפעילת האתר ו/או אחסון תכנים לא יפורשו בשום מקרה כמסירת חזקה בתכנים האישיים ו/או כמתן התכנים האישיים לשמירה בידי מפעילת האתר (לרבות לא כ"שומר שכר" על פי חוק השומרים, תשכ"ז – 1967). המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשירות אינו כולל גיבוי לתכנים האישיים וכי עלול להיגרם נזק ו/או אובדן ו/או חדירה אסורה לתכנים האישיים והוא מתחייב לשאת באחריות הבלעדית לגיבוי כל התכנים האישיים אותם יאחסן באתר ו/או ימסור לצורך הכנת מוצרי הדפוס. מפעילת האתר מסירה מעצמה כל אחריות במקרה של פגיעה כלשהי בתכנים האישיים ולא תישמע כל טענה מצד המשתמש בקשר עם נזק ו/או אובדן כאמור שייגרם לתכנים האישיים ו/או בקשר עם הפקתו החוזרת של קובץ מוצרי הדפוס.
39.
מובהר בזאת מפורשות כי מפעילת האתר אינה יכולה לבצע ואין היא מבצעת בפועל פיקוח על התכנים הנשלחים על ידי משתמשים באתר, לרבות לא לצורך מציאת פגמים הקשורים בעריכה ו/או באיכות מוצרי הדפוס טרם הדפסתם.
40.
המשתמש מצהיר ומתחייב ביחס לתכנים האישיים, כי הוא בעליהם החוקי ו/או המחזיק בכל זכויות הקניין הרוחני לשם ביצוע מוצרי הדפוס באמצעות האתר ו/או כי הוא יודע מהו מקור התכנים האישיים וכי הם אינם מוגנים בזכויות יוצרים של צד ג' כלשהו וככל שנדרש קיבל הרשאה כדין מאותו צד ג' כאמור לעשות שימוש כאמור בתכנים האישיים. עצם השימוש באתר, לרבות אחסון תכנים אישיים ו/או העברת תכנים אישיים להדפסה, מהווה אישור המשתמש והתחייבותו כלפי מפעילת האתר, כי הינו בעל הזכות לעשות שימוש בתכנים האישיים המועברים או כי הינו בעל ההיתרים כדין לעשות בהם שימוש וכן כי לא ביצע כל שימוש אסור ולא ערך כל שינויי אסור בתכנים אשר מוצעים לשימוש על ידי מפעילת האתר. העברת תכנים אישיים ו/או ביצוע שימוש אסור בתכנים בכלל בניגוד להוראה זו מהווה הסכמה בלתי חוזרת של המשתמש לקבל עליו את מלוא האחריות ולהסיר מעל מפעילת האתר כל אחריות בגין הפקת שירותי הדפוס ו/או עריכתם ו/או פרסומם.
41.
המשתמש מתחייב שלא לעשות בפלטפורמת הדפוס שימוש בתכנים אישיים הכוללים מידע שעלול להכיל "וירוסים" ו/או "תולעים" ו/או "פצצות זמן" ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של מפעילת האתר ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו.
מיאון אחריות והגבלת אחריות
42.
מוצרי הדפוס יודפסו כפי שהינם מופיעים באתר. עם זאת, יש להביא בחשבון סטייה של עד 15% בגוון הצבעים ועד 4 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב האישי של המשתמש ובין המוצר הסופי. סטייה זו הינה מקובלת ולא תיחשב כביצוע פגום של ההזמנה ו/או אספקת מוצר פגום.
43.
ככל ויתגלו פגמים מהותיים הנובעים מההדפסה, לרבות באיכות ההדפסה (שלא עקב איכות או פורמט התוכן שהועלה על ידי המשתמש) ו/או דפים חסרים, תהיה רשאי לבקש ממפעילת האתר הדפסה חוזרת וזאת בתוך לא יאוחר מעשרים ואחת (21) יום ממועד קבלת מוצר הדפוס (להלן: "הדפסה חוזרת"). הזכות להדפסה חוזרת כאמור כפופה לפירוט הפגמים והשבת המוצר הפגום למפעילת האתר כשהוא באריזתו המקורית.
44.
הדפסה חוזרת או החזר כספי הינן התרופות הבלעדיות שיעמדו לרשות המשתמש במקרה של פגם בהדפסה או במוצר הדפוס. הדפסה חוזרת אפשרית רק עבור הזמנה של עד שלושה (3) עותקים זהים של אלבום ועבור אלבומים של עד 60 עמודים.
45.
הגבלת אחריות כללית. מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק שנגרם לגולש בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים כלשהם.
46.
מפעילת האתר וספקיה לא יישאו בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
47.
העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.
46.
העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר ו/או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. במקרה כזה, ההזמנה תבוטל והלקוח יזוכה בסכום בו חויב.
49.
העדר אחריות לנזקים עקיפים או מיוחדים מכל סוג. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, לרבות ספקיה, לא יהיו אחראים לנזקים לכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו ללקוח מכל סיבה שהיא.
מדיניות פרטיות
לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע אישי למפעילת האתר, אך אם לא תספק אותו לא תוכל ליהנות מהאתר.
50.
מדיניות פרטיות. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא קבלת הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
51.
מידע. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, במישרין או בעקיפין, למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או במועד מוקדם יותר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
52.
שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגר המידע של מפעילת האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לאתר, המשתמש מאשר למפעילת האתר לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים, לרבות חברות המוחזקות על מפעילת האתר (חברות בנות) ו/או במפעילת האתר (חברה אם) ו/או מוחזקות על ידי אותם בעלים (חברות אחיות) ו/או כל חברה הקשורה עם מפעילת האתר בפעילות עסקית או בדרך אחרת, הכל, לבד או עם אחרים (להלן: "צדדים קשורים").
53.
הסכמה לקבלת דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב -1982 (להלן: "חוק התקשורת"). במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת דוא"ל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות של צדדים קשורים לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
54.
בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת מפעילת האתר ו/או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת הדוא"ל [email protected], ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
55.
בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.
56.
הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין היתר לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי השירותים, לרבות לצורך אספקת השירות שהוזמן באתר.
57.
העברת מידע ללא פרטים מזהים. מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת), בין היתר, במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו. במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך, וניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה.
58.
שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" (לרבות עוגיות של צד ג'), קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
59.
הודעות מערכת. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת. לעניין זה יודגש, כי שליחת אישור הזמנה, עדכונים לגבי מועד הספקה וחשבונית אינם דבר פרסומת כמשמעותו בחוק התקשורת.
60.
קבלת גישה למידע המאפשר זיהוי אישי. באפשרותך לבקש גישה, עדכון או מחיקה של מידע המאפשר זיהוי אישי שאספנו עליך. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח דואר אלקטרוני עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך לכתובת הדוא"ל: [email protected].
61.
הדין החל. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז.
נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 20.02.2019
קנייה מהנה מצוות וואלה! פרינט

לא מצאתם תשובה? אתם מוזמנים לפנות אלינו

דברו איתנו
אתר וואלה!פרינט מאובטח באמצעות תקן בינלאומי לאבטחת מידע לפרטים
spectory אלבום בעיצוב אישי עיצוב אלבום עיצוב אלבום תמונות אלבום מעוצב אלבומים מעוצבים עיצוב אלבומים bears אלבום בעיצוב אישי עיצוב אלבום עיצוב אלבום תמונות אלבום מעוצב אלבומים מעוצבים עיצוב אלבומים