תנאי השימוש

קראו את תנאי השימוש לפני שתעשו כל שימוש בשירות
תקנון אתר וואלה!פרינט
1.
ברוכים הבאים לאתר וואלה!פרינט (להלן: "האתר") המופעל על ידי שופמיינד בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").
2.
תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש" או "הלקוח") באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ומהווה הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר. קרא תקנון זה במלואו ובעיון.
3.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
4.
כשירות. באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק בתעודת זהות ישראלית ובכרטיס אשראי ישראלי.
5.
פרטיות. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת הרישום לאתר הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, מאת מאת מפעילת האתר.
6.
שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני [email protected], בטלפון 077-6049299 או בפקס 08-9949499.
7.
שינויים בתקנון. תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
השירות
8.
האתר מאפשר למשתמשים בו להזמין, באופן אישי ומותאם, שירותי ומוצרי דפוס שונים, לרבות הפקה, עיצוב, עריכה והדפסה של אלבומי תמונות אישיים וכל מוצר אחר כפי שיוצע מעת לעת באתר (להלן: "מוצר/י הדפוס"), תוך שימוש בתכנים המוצעים באתר לרבות תבניות מעוצבות, תמונות, איורים ופונטים (להלן: "התכנים").
9.
המשתמש מצהיר ומתחייב, כי ידוע לו שניתן לו בזה אך ורק רישיון שימוש חד-פעמי ובלתי ייחודי להשתמש באתר ובתכנים, וכי כל הקניין הרוחני והמוחשי באתר ובתכנים מוגן בזכויות יוצרים, לרבות סימני מסחר, פטנטים או בכל זכות אחרת ומצוי בבעלות ו/או ברישיון מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
10.
חל איסור מוחלט וגורף לעשות כל שימוש בתכנים אשר לא הותר באופן מפורש בתקנון זה, ובכלל זה חל איסור על המשתמשים, לערוך שינויים בתכנים, לעבדם, לתרגמם, להפיצם, לשלבם בעבודות שעלולות לפגוע בכבודו של היוצר, ליצור עבודות נגזרות המבוססות על התכנים או להדפיסם אצל גורם אחר כלשהו, מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב של מפעילת האתר.
11.
המשתמש יודע ומסכים כי כל שירותי הדפוס הניתנים באתר הינם בגדר "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן", כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט.
ביצוע הזמנה באתר
12.
לצורך ביצוע הזמנה על השתמש לעשות שימוש בפרטי ההרשמה הקיימים באתר וואלה שופס ולחלופין, עליו להירשם כלקוח חדש בהתאם להנחיות המפורטות בעמוד ההרשמה לאתר.
13.
מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
14.
בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף לזמינות השירות, תוכל להזמין משלוח של מוצר הדפוס לכתובת שתימסר על ידך. המלאי והזמינות של השירותים והמוצרים המוצעים באתר מוגבלים, וייתכן כי בעת קבלת ההזמנה לא ניתן יהיה לספק את המוצר או השירות שהוזמנו.
15.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר את רשימת המוצרים והשירותים המוצעים באתר, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
16.
מסירת פרטים שגויים (במלואם או חלקם) ו/או ככל ולא תהיה זמין בכתובת זו במועד המשלוח ועקב כך יתעכב ו/או ייכשל המשלוח, מפעילת האתר תהייה רשאית לחייב אותך בעלות משלוח חוזר.
17.
במקרה של הזמנות של מעל שלושה עותקים, המשתמש מתבקש להדפיס עותק אחד לדוגמה ולחלופין, לבקש ממפעילת האתר עותק בפורמט PDF לפני הדפסת העותקים. ראו לעניין את התנאים לביצוע הדפסה חוזרת בסעיפים 46-47 להלן.
אספקת/הובלת המוצרים
18.
מפעילת האתר תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים בעמוד המכירה של המוצרים או השירותים.
19.
מועד השלמת הזמנה. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של הלקוח (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי (ג) אישור מפעילת האתר (להלן: "המועד הקובע"), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.
20.
משלוח המוצרים יבוצע באמצעות דואר ישראל או באמצעות שירות משלוחים אחר לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה.
21.
אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל (בהתאמה) וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.
22.
אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מפעילת האתר ו/או הספקים יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. מובהר כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של הלקוח
23.
חישוב מועדים. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.
24.
איסוף עצמי. המשתמש רשאי לאסוף את המוצר שהוזמן על ידו באיסוף עצמי ממשרדי וואלה!שופס המלאכה 14 מרכז העסקים פולג, נתניה.
איסוף המוצר יתבצע עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.
אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. מפעילת האתר רשאית לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירה המוצר.
הפרות וסעדים
25.
אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
26.
אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
27.
מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה להפרה (להלן: "הצד האחראי"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי, לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי.
28.
מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.
29.
כל התכנים מוצגים כמות-שהם (AS-IS). מפעילת האתר וספקיה לא יישאו באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.
30.
מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש או ספק מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:
1.
מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
2.
מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
3.
מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
4.
במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה